Nancy V. Schumman, MA - Children's Hearing Institute